Totalløsninger

Vi skreddersyr løsninger etter fiskefartøy eller mottak, behov og ønsker. Vi kan blant annet levere produkter som renner, transportører, tanker, sløye- og sorterings- og vektsystem, magasin, frys og bord. Fabrikken vil ha effektive løsninger som ivaretar krav til sortering og behandling av fisk og biprodukter. Totalløsninger leveres også med styring og automasjon. Vår lange erfaring sikrer at din investering blir lønnsom.

Ta kontakt på magnus@melbusystems.no eller 928 02 684 for nærmere informasjon.

Eksempler på våre totalløsninger

Fabrikk på nye “Gunnar K”

I 2018 ble det levert fabrikk til nye “Gunnar K”, og vi også utførte tegning for dekksarrangement.

Det ble blant annet levert transportører, renner, hevebinge, bløgge/sløyebånd, inntaksbuffer og styreskap.

Mottak på Sommarøy Produksjonslag

Mottaket på Sommarøy sto ferdig til sesongen 2018.

Av løsninger leverte vi bulkløftere, sløyelinje, hodekappere, veiesilo, renner og overganger, stigetransportører, grader (Marel), stroppemaskin og styring av system.

Fabrikk på Arnøytind

Fabrikken til Arnøytind sto ferdig til sesongen 2018

Her ble det blant annet levert bløgge/sløyebånd, transportører, hevebinge, renner, vasker, vekt, veiesilo og styreskap.

Fabrikk på Norway Seafoods i Båtsfjord

Fabrikken til Norway Seafoods i Båtsfjord sto ferdig i 2015.

På dette anlegget ble det blant annet levert løsninger for levereing/mottak, sløying og pakking.