Melbu Systems leverer det meste innenfor utrustning i garderober og sluser i rustfritt stål.

kroklister

Kroklister for vegg og benker med støvel- og skohyller.

garderobeustyr

Garderobestativ for kjeledresser på hjul eller for vegg.

fotbad

fotbad m.m. i rustfritt stål.

Isdoserer brukes til automatisk dosering av riktig mengde is i hver kasse, og plasseres i pakkelinje etter pakkestasjon.

Isdoserer magasinerer også opp en buffer med is, slik at man kan pakke fortløpende uten å gå tom for is.

Isdoserer med istransportør

Norway Seafood, Hammerfest. Isdoserer med istransportør.

Trakt for mating av is

Norway Seafood, Hammerfest. Trakt for mating av is i kasse

Israke brukes til magasinering og utmating av is fra ismaskiner. Ved bruk av israke er det mulig å magasinere opp flere kubikk is i løpet av natten, slik at man har en tilstrekkelig buffer neste dag. Israken erstatter isrom, og er lukket slik at man får en mest mulig hygenisk håndtering av isen.

israke

Arnøylaks, israke.

Skreddersydde avsilingskasser til de fleste typer anlegg, både til landbasert anlegg og til brønnbåter.

avsilingskasseravsilingskasser

CWC pumpe for skadefri transport av levende fisk.

cwc fiskepumpe

Brønnbåten Tauranga, dobbel CWC pumpe

En Continuous Water Circulation fiskepumpe er vannfylt til enhver tid,
og fisken transporteres skånsomt ved sirkulasjon av vann.

CWC pumpen kan brukes til de fleste typer fisk og til alle fiskestørrelser,
fra yngel til slaktefisk.

Hva skiller en CWC fiskepumpe fra en vakuumpumpe?

En CWC pumpe bruker vann der en vakuumpumpe bruker luft. En vakuumpumpe kan gi fallskader når fisken kommer inn i en tom tank, mens en CWC pumpe alltid er vannfylt og gir dermed ingen fallskader. En vakuumpumpe krever at fisken trenges mye sammen, slik at det suges opptilstrekkelig med fisk før pumpetanken er full av vann. Dette fordi vakuumpumpa må stoppe når tanken er full av vann. En CWC pumpe suger opp vann og fisk så lenge som ønsket , fordi den ikke må stoppe når pumpetanken er full av vann. Det er derfor ikke nødvendig å trenge fisken for mye sammen ved bruk av ei CWC pumpe.

Skissene nedenfor viser kun fiskeflyt, og ikke fysisk utforming på pumpesystemet.

skisser

Avsilingsrist mellom sjøvannspumpe og pumpetank hindrer fisk i å bli dratt inn i sjøvannspumpe. Avsilingsrist tilpasses fiskestørrelse, helt ned i åpninger på 3 mm i avsilingsrist. Fisk suges ikke mot avsilingsrist, fordi fylling av tanken er tidsstyrt med en sikkerhetsmargin, slik at tanken ikke kan bli overfylt med fisk.

Snitt av pumpetank

Snitt av pumpetank, som viser klaffeventil der fisk kommer inn og
avsilingsrist der vann suges ut.

CWC fiskepumpe

Brosjyre CWC fiskepumpe

Lossetank for kjøling av levende fisk. Utblødetank for utbløding av fisk etter bløgging. RSW tilkobles tanken for nedkjøling av fisk. Tanken består av 6 eller 8 kammer som roterer  rundt senter av tanken. Tankens form gjør at den krever et lite areal  i forhold til volumet. Kan leveres med overbygg hvis tanken skal plasseres utendørs.

Utblødetank

Lossetank med åtte kammer og heis for tømming av siste kammer.

lossetank

Fjord Seafood, Herøy, 65 m3 lossetank.

Melbu Systems kan levere alle type transportører, det kan vare stigetransportører, kurvetransportører, rette transportører,  transportører med klaffer etc.

Her ser vi et lite utvalg av hva vi kan få til.

Brosjyre transportører

Kassetransport

Kassetransport.

Kurvtransportør

Kurvtransportør for mating av tomme rammer mot blokkpakkelinje.

Kurvtransportør 360 grader

Kurvetransportør 360 grader for fordeling til dyptrekker.

Stigetransportør

Stigetransportør, i dette tilfellet for frosne blokker til Melbu Systems Tinetank.

Transportør

Her brukes transportører til å fordele silde i forskjellig størrelse til forskjellig anvendelse.

Som sagt her er det ingen begrensinger, ta kontakt om dere har behov.

Etterrensking brukes etter sløyemaskiner for å fjerne siste rest av slog og blodrand.

Til renskeprosessen brukes vakuumsugere, som raskt og enkelt fjerner slintrer og andre slogrester. Vakuumsugere kan også brukes til fjerning av blod i ryggen på flekket fisk (saltfisk).

vakuumsugere

Nordlaks, vakuumsugere for etterrensking etter sløyemaskiner.

Håndsløyelinje brukes til fisk som er for stor eller av andre grunner ikke kan sløyes i sløyemaskin.

Håndsløyelinje

Håndsløyelinje inklusiv vakuumsug for sløying og rensing av stor fisk.

Magasin tilpasses ønsket volum og høyde på innmating.

magasin

Nordlaks, magasin foran sløyemaskin.

Kassemating brukes til innmating av tomme kasser til pakkelinje.

Innmating av kasser skjer ved at det mates en stabel med kasser inn i en avstabler. Kasseavstableren mater en og en kasse ut av stabelen. Kassene transporteres så til pakkestasjon.

kasseavstabler

Troms Slakteridrift, kasseavstabler.

Det brukes hovedsaklig to typer sorteringsbord til sortering av laks og ørret:

  • sorteringsbord for kvalitet
  • sorteringsbord for kvalitet og vekt

Sorteringsbord for kvalitet brukes foran grader. Fisken sorteres først manuelt etter kvalitet,
og deretter automatisk etter vekt i grader.

Sorteringsbord for kvalitet og vekt brukes foran sorteringsbur. Fisken sorteres manuelt både
etter kvalitet og vekt.

sorteringsbord

Nordlaks, sorteringsbord foran grader

sorteringsbord

Marine Harvest, Hidra. Sorteringsbord for kvalitet og vekt, inkl. sorteringsbur.

Bløggebord til manuell bløgging av laks, ørret og annen fisk.

Bløggebord

Nordlaks, bløggebord og utblødetank

Bløggebord, lossetank og utblødetank

Nordlaks, bløggebord, lossetank og utblødetank.

Lossetank for kjøling av levende fisk. Utblødetank for utbløding av fisk etter bløgging. RSW tilkobles tanken for nedkjøling av fisk. Tanken består av 6 eller 8 kammer som roterer  rundt senter av tanken. Tankens form gjør at den krever et lite areal  i forhold til volumet. Kan leveres med overbygg hvis tanken skal plasseres utendørs.

Utblødetank

Lossetank med åtte kammer og heis for tømming av siste kammer.

lossetank

Fjord Seafood, Herøy, 65 m3 lossetank.