Behandling av slam fra settefiskanlegg

AquaGreen slambehandling

I samarbeid med Aqua Green Danmark og Smolten AS Innhavet utvikler vi en løsning for effektiv og miljøvennlig behandling av slam fra settefiskanlegg. Målet er at anleggene skal kunne behandle slammet lokalt på en trygg og miljøvennlig måte, og i tillegg gjøre et problem til en ressurs.

Selskapets verdier

AquaGreens verdier kan kort oppsummeres med innovasjon, miljøbevissthet, lønnsomhet i investeringen, og resirkulering av energi og næringsstoffer.

Prosess

Behandlingen av slam gjøres blant annet ved hjelp av en damptørker og pyrolyse. Slam (bestående av 15-25% tørt materiale) tørkes ved hjelp av damptørkeren, slik at man står igjen med over 95% tørt materiale. Den tørkede slammen varmes opp til 650° C i en oksygenfri atmosfære, og organiske forurensede stoffer fra slammen brytes ned. Pyrolysegassen forbrennes og gjøres om til termisk energi. Kort fortalt kan energien utnyttes videre i produksjonsanlegget eller distribueres som fjernvarme.

Hovedproduktet man står igjen med er et luktfritt og fosforrikt resirkulert materiale.

Aktuell industri

Settefiskanlegg er bare ett av bruksområdene. Behandling av slam kan også benyttes i følgende industrier:

 • Havbruk
 • Behandling av kommunalt avløpsvann
 • Biomedisinsk
 • Mat og drikke
 • Jordbruk
 • Flyktninge- og militærleirer
 • Olje
 • Papir
 • Marine
 • Kull
 • Garverier
 • Bioforgasning

 

Artsbestemmelse og vektestimering av fisk

Flere av våre fartøykunder ønsker nye løsninger for å vurdere fiskefangsten utfra art og vekt, blant annet for føring i fangstdagbok. Vi forsøker nå å utvikle utstyr og programvare for å løse denne utfordringa. I sommer har vi vært heldig å hyre inn en dyktig student i sommerjobb som medarbeider på programvareutvikling. Sammen med øvrige medarbeidere foregår uttestinga av programvare og utstyr hos våre gode samarbeidspartnere Norway Seafoods Melbu og Myre Fiskemottak AS.

Vi tar sikte på å delta i et større samarbeidsprosjekt for videre utvikling av dette produktet sammen med blant andre Sintef.