I samarbeid med Aqua Green Danmark og Smolten AS Innhavet utvikler vi en løsning for effektiv og miljøvennlig behandling av slam fra settefiskanlegg. Målet er at anleggene skal kunne behandle slammet lokalt på en trygg og miljøvennlig måte.

 

Flere av våre fartøykunder ønsker nye løsninger for å vurdere fiskefangsten utfra art og vekt, blant annet for føring i fangstdagbok. Vi forsøker nå å utvikle utstyr og programvare for å løse denne utfordringa. I sommer har vi vært heldig å hyre inn en dyktig student i sommerjobb som medarbeider på programvareutvikling. Sammen med øvrige medarbeidere foregår uttestinga av programvare og utstyr hos våre gode samarbeidspartnere Norway Seafoods Melbu og Myre Fiskemottak AS.

Vi tar sikte på å delta i et større samarbeidsprosjekt for videre utvikling av dette produktet sammen med blant andre Sintef.