Sorterer for rognkjeksyngel og smolt

Fungerer på alle typer fisk, men er spesielt utviklet for å håndtere sleipe og klebende fiskeslag, og med fokus på rognkjeksens spesielle egenskaper til å suge seg fast i alle overflater.

Ta kontakt på bent@melbusystems.no eller 990 41 422 for nærmere informasjon.