Mottaksbulk

A large bulk feeder. Contains several input chambers.

Ta kontakt på magnus@melbusystems.no eller 928 02 684 for nærmere informasjon.
Kategorier: ,