Damptørker m/pyrolyse

I samarbeid med AquaGreen er det utviklet en løsning for effektiv og miljøvennlig behandling av slam fra settefiskanlegg og havbruk. Anleggene skal kunne behandle slammet lokalt på en trygg og miljøvennlig måte, og i tillegg gjøre et problem til en ressurs.

Kontaktperson: Robin Tømmerås
Tel.: +47 90 78 81 94
E-mail: robin@melbusystems.no

Ta kontakt på magnus@melbusystems.no eller 928 02 684 for nærmere informasjon.
Kategorier: ,