CWC fiskepumpe for skadefri transport av levende fisk.

cwc fiskepumpe

Brønnbåten Tauranga, dobbel CWC pumpe

En Continuous Water Circulation fiskepumpe er vannfylt til enhver tid,
og fisken transporteres skånsomt ved sirkulasjon av vann.

CWC pumpen kan brukes til de fleste typer fisk og til alle fiskestørrelser,
fra yngel til slaktefisk.

Hva skiller en CWC fiskepumpe fra en vakuumpumpe?

En CWC pumpe bruker vann der en vakuumpumpe bruker luft. En vakuumpumpe kan gi fallskader når fisken kommer inn i en tom tank, mens en CWC pumpe alltid er vannfylt og gir dermed ingen fallskader. En vakuumpumpe krever at fisken trenges mye sammen, slik at det suges opptilstrekkelig med fisk før pumpetanken er full av vann. Dette fordi vakuumpumpa må stoppe når tanken er full av vann. En CWC pumpe suger opp vann og fisk så lenge som ønsket , fordi den ikke må stoppe når pumpetanken er full av vann. Det er derfor ikke nødvendig å trenge fisken for mye sammen ved bruk av ei CWC pumpe.

Skissene nedenfor viser kun fiskeflyt, og ikke fysisk utforming på pumpesystemet.

skisser

Avsilingsrist mellom sjøvannspumpe og pumpetank hindrer fisk i å bli dratt inn i sjøvannspumpe. Avsilingsrist tilpasses fiskestørrelse, helt ned i åpninger på 3 mm i avsilingsrist. Fisk suges ikke mot avsilingsrist, fordi fylling av tanken er tidsstyrt med en sikkerhetsmargin, slik at tanken ikke kan bli overfylt med fisk.

Snitt av pumpetank

Snitt av pumpetank, som viser klaffeventil der fisk kommer inn og
avsilingsrist der vann suges ut.

CWC fiskepumpe

Brosjyre CWC fiskepumpe

Ensretter

System for ensretting av laksefisk med stor kapasitet, høy nøyaktighet og rolig miljø for fisken. Opptil 98% av fisken kommer riktig vei, og nærmere 100% dersom det ikke er for mye fisk samtidig.

  • Inkludert avsiling fra pumpe
  • Vannfylt magasin
  • Benytter fiskepumpevann til ensretter
  • Sirkulasjonspumpe
  • Buffertank for tilførsel av vann til sirkulasjon og etterfylling av vann til magasin.
  • 2 eller 3 løp tilpasset Seaside elektrobedøver
  • Tilpasset både laks og ørret
  • Kan leveres med lokk
  • Avsiling og oppsamling av vann fra utløp
  • Medstrømsprinsipp – hindrer at fisk blir liggende igjen.

Ta kontakt for nærmere informasjon.

Fisketellere

Melbu Systems kan levere tellere til våre sorteringsmaskiner, her kan det leveres både Vaki og Aquascan etter kundens behov og ønsker.

Ta kontakt for tilbud.

Slanger og koblinger

Melbu Systems leverer det som måtte være nødvendig av slanger og koblinger til våre sorterere og tilpasser utløp eventuelt innløp etter mål og dimensjoner som ønskes brukt.

Brønnbåtsorterer

Dobbel sorteringsmaskin for brønnbåt utviklet for å kunne sortere store mengder fisk raskt og skånsomt med stor nøyaktighet og sammen med tellere fra enten Vaki eller Aquascan.

Brønnbåtsorterer

Innmating til maskinen tilpasses pumpe eller via håving. Fisken er alltid overrisliet av vann slik at den omtrent svømmer i vann og man oppnår en skånsomhet i behandlingen man skjelden oppnår i andre sorterere. Dødelighet og risttap er på et minimumsnivå ved rett bruk og kapasitete på en dobbel maskin lik den vi ser på bildet kan komme opp i 10-12000 enheter pr. time ved sortering av 4 kgs fisk.

Smolt- og yngelsorterer

Sorteringsmaskiner for yngel som utmerker seg ved høy kapasitet, god nøyaktighet, men viktigst av alt stor skånsomhet.

Melbu Systems Smolt/Yngelsorterer.

Sortereren kan leveres med sortering i 2, 3 eller 4 størrelser, og kan brukes på alle typer fisk. Også godt egnet til torsk.

Smolt / yngelsorterer

Sorterer for rognkjeksyngel og smolt

Fungerer på alle typer fisk, men er spesielt utviklet for å håndtere sleipe og klebende fiskeslag, og med fokus på rognkjeksens spesielle egenskaper til å suge seg fast i alle overflater.

Fåes med 3 sorteringer, enkel eller dobbel rulle, og med fundament spesialtilpasset i hvert tilfelle. Sortereren har en kapasitet på 20000-50000 pr. time. 3 gram gir ca. 30000, mens 10 gram gir 20000 i timen.

Leveres med fisketellere fra Aquascan.