Bulkløftere

Melbu Systems har igjennom mange år og utallige forbedringer kommet frem til en driftssikker bulkløfter som vi tilpasser både på størrelse og utforming etter kundens behov.

Størrelser fra 1200 liter og oppover.

Bulkløfter

Sløyelinje

Melbu Systems' moderne sløyelinje

  • Rubin, Melbu Systems og en Gruppe på 5 produsenter, (GunnarKlo AS Stø, Sjøanlegget AS Andenes, Rolf Jentoft AS Ballstad, Br.Karlsen AS Husøy og Nergård annlegget Fjordgård).
  • Jobbet frem et konsept omkring sløying og behandling av bi –produkter.
  • Maritech har levert vektene som er knyttet opp mot PC og girgrunnlag for sluttseddel umiddelbart etter kvittering for sluttførtsløying.
  • Gunnar Klo på Stø ble valgt som pilotbedrift, med Melbu SystemsAS som Hovedleverandør og Maritech som underleverandør påvekter og programvare.
  • Installert september 2003.
  • Både fiskere og Gunnar Klo AS er meget godt fornøyd.
  • Se Rapport nr 4402/103 på rubin.no

Brosjyre for moderne sløyelinje

Saltfiskutstyr

saltfiskutstyr

Melbu Systems har lang erfaring med produksjon og prosjektering av saltfisklinjer tilpasset enhver kundes behov og ønsker. I de siste årene har vi sett en dreining bort fra rensing med børstemaskin, og heller brukt Melbu Systems vakumrenseanlegg.

Brosjyre for saltfiskutstyr

Tinetank

Rasjonell tining som sikrer kvaliteten! Tining foregår ved at vann og luft pumpes gjennom tanken. Tankens kammer sikrer at første fisk inn er første fisk ut. Tankens kammer gjør at man kan sortere fisken etter størrelse eller art.

tinetank

Konseptet muliggjør tining i ett kammer mens man kjøler i et annet. Tankens form gjør at den krever liten plass i forhold til volumet. Utformingen gjør at tanken er lett å rengjøre.
Tanken kan benyttes som buffertank for fersk fisk.

Transportbånd

Melbu Systems kan levere alle type transportører, det kan vare stigetransportører, kurvetransportører, rette transportører,  transportører med klaffer etc.

Her ser vi et lite utvalg av hva vi kan få til.

Brosjyre transportører

Kassetransport

Kassetransport.

Kurvtransportør

Kurvtransportør for mating av tomme rammer mot blokkpakkelinje.

Kurvtransportør 360 grader

Kurvetransportør 360 grader for fordeling til dyptrekker.

Stigetransportør

Stigetransportør, i dette tilfellet for frosne blokker til Melbu Systems Tinetank.

Transportør

Her brukes transportører til å fordele silde i forskjellig størrelse til forskjellig anvendelse.

Som sagt her er det ingen begrensinger, ta kontakt om dere har behov.

Ferskpakkelinje for filet

Melbu Systems Ferskpakkelinje for filet er utviklet sammen med Norway Seafoods anlegg i Stamsund og Hammerfest. Fokuset her er effektiv håntering og skånsom behandling da dette er produkter som eksporters fersk og av ypperste kvalitet.

Her ses en del bilder fra levert linje Hammerfest.

innmating

Her ser vi innmating i 2 løp som fordeler mot hver sin side av
pakkelinje.

Ferskpakkelinje for 6 personer

Ferskpakkelinje for 6 personer, 3 på hver side som er sikret lik fordeling av filet til alle stasjoner.

rullebane

På rullebanen vi ser nærmest er det automatisk veiing av
kassene og automatisk etikettpåklistring.

isinnmating

Isinnmating som leverer til Melbu Systems isdoserer. I dette tilfellet tippes kar med is i buffer på transportør.

isdosering

Her ser vi en 3 kgs kasse på tur mot isdosering. Doser med is kan justeres både manuelt og automatisk om ønskelig.

Ta kontakt for uforpliktende samtaler.

Ferskpakking for mottak

Melbu Systems har levert en rekke ferskpakkelinjer bergenet for effektiv ferskpakking og innveiing av fisk i mottaksdelen. Dette har vært en vellyket kombinasjon av Melbu Systems utstyr og leverandører av gradere der Melbu Sytsems leverer utstyret rundt grader, både før og etter.

ferskpakkelinje for mottak

Her ser vi linja med bulkløfter, renne med avvanning, innmateband, grader og magasin med vandrebane for pakkevekt.

Grade rett i kar

Det er også mulig, med meget enkle grep, å grade rett i kar slik vi ser på bilde.

Ta kontakt for tilbud og pris, eller vi kan forsøke å tegne løsning inn i dine bygeninger om dere er i tvil om det er plass til denne løsning.