Totalløsning for fabrikk

Vi skreddersyr løsninger etter båt, behov og ønsker. Fabrikken vil ha effektive løsninger som ivaretar krav til sortering og behandling av fisk og biprodukter.

Vår lange erfaring sikrer at din investering blir lønnsom.

BESKRIVELSE TEKNISKE DATA
Renner Tilpasses etter forespørsel
Transportører Tilpasses etter forespørsel
Tanker Tilpasses etter forespørsel
Sløye system Tilpasses etter forespørsel
Sorterings system Tilpasses etter forespørsel
Vektsystem Tilpasses etter forespørsel
Bord Tilpasses etter forespørsel
Magasin Tilpasses etter forespørsel
Rekeutstyr Tilpasses etter forespørsel
Frys /RSW /Issørpe Tilpasses etter forespørsel
Leveres i forskjellige utførelser og størrelser etter behov

 Ta kontakt for nærmere informasjon.

Sløyelinje

Diverse eksempler på sløyeutstyr ombord i forskjellige 90 fotere, både med sløying aktivt på band og med sløyebinge med hevbar bunn.

Sløyeutstyr 90 fotere

Bløggetank med brett og band for tømming.

Brønnbåtsorterer

Dobbel sorteringsmaskin for brønnbåt utviklet for å kunne sortere store mengder fisk raskt og skånsomt med stor nøyaktighet og sammen med tellere fra enten Vaki eller Aquascan.

Innmating til maskinen tilpasses pumpe eller via håving. Fisken er alltid overrisliet av vann slik at den omtrent svømmer i vann og man oppnår en skånsomhet i behandlingen man skjelden oppnår i andre sorterere. Dødelighet og risttap er på et minimumsnivå ved rett bruk og kapasitete på en dobbel maskin lik den vi ser på bildet kan komme opp i 10-12000 enheter pr. time ved sortering av 4 kgs fisk.

Brønnbåtsorterer

CWC fiskepumpe for skadefri transport av levende fisk.

cwc fiskepumpe

Brønnbåten Tauranga, dobbel CWC pumpe

En Continuous Water Circulation fiskepumpe er vannfylt til enhver tid,
og fisken transporteres skånsomt ved sirkulasjon av vann.

CWC pumpen kan brukes til de fleste typer fisk og til alle fiskestørrelser,
fra yngel til slaktefisk.

Hva skiller en CWC fiskepumpe fra en vakuumpumpe?

En CWC pumpe bruker vann der en vakuumpumpe bruker luft. En vakuumpumpe kan gi fallskader når fisken kommer inn i en tom tank, mens en CWC pumpe alltid er vannfylt og gir dermed ingen fallskader. En vakuumpumpe krever at fisken trenges mye sammen, slik at det suges opptilstrekkelig med fisk før pumpetanken er full av vann. Dette fordi vakuumpumpa må stoppe når tanken er full av vann. En CWC pumpe suger opp vann og fisk så lenge som ønsket , fordi den ikke må stoppe når pumpetanken er full av vann. Det er derfor ikke nødvendig å trenge fisken for mye sammen ved bruk av ei CWC pumpe.

Skissene nedenfor viser kun fiskeflyt, og ikke fysisk utforming på pumpesystemet.

skisser

Avsilingsrist mellom sjøvannspumpe og pumpetank hindrer fisk i å bli dratt inn i sjøvannspumpe. Avsilingsrist tilpasses fiskestørrelse, helt ned i åpninger på 3 mm i avsilingsrist. Fisk suges ikke mot avsilingsrist, fordi fylling av tanken er tidsstyrt med en sikkerhetsmargin, slik at tanken ikke kan bli overfylt med fisk.

Snitt av pumpetank

Snitt av pumpetank, som viser klaffeventil der fisk kommer inn og
avsilingsrist der vann suges ut.

CWC fiskepumpe

Brosjyre CWC fiskepumpe