Showing the single result

System for ensretting av laksefisk med stor kapasitet, høy nøyaktighet og rolig miljø for fisken. Opptil 98% av fisken kommer riktig vei, og nærmere 100% dersom det ikke er for mye fisk samtidig.