Ice rake

The ice rake is used as buffer and feeding of ice.

Made of stainless steel.

Ta kontakt på magnus@melbusystems.no eller 928 02 684 for nærmere informasjon.
Categories: ,